ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากน้ำ อ.สวรรคโลก
ไฟฟ้าจะดับทั้งวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. บริเวณบ้านปากน้ำ ตั้งแต่หน้าวัดโซนพระนอน ถนนเส้นกลาง โซนด้านตะวันขึ้นเส้นไปทางหนองวงเกวียน
05/05/2565 08:30
05/05/2565 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
15060
กิตติชัย เทพหินลัพ
ลำดับดาวน์โหลด