ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บำรุงรักษาหม้อแปลงทางเข้าวัดเขาบ่อยาง ฝั่งหมู่บ้าน ม.บูรพา
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงทางเข้าวัดเขาบ่อยาง ฝั่งหมู่บ้าน ม.บูรพา
14/09/2562 09:00
14/09/2562 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด