ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา 1.ซอยเฉิมพระเกียรติ29 2.ซอยกรมที่ดิน
ปรับปรุงหัวเสางานug
เปลี่ยนสายแรงสูง
12/06/2563 09:00
12/06/2563 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด