ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีควบคุมก๊าซ ปตท. , บ้านไผ่ล้อม ,ปากทางเข้าหมู่บ้านกำนันอรุณ , อู่ผู้ใหญ่รุจ , หมู่บ้านกำนันอรุณ(ทรัพย์เจริญ) ตั้งแต่ถนน331 จนสุดสายแยกไปหนองสาริกา(บริเวณโรงขวดผู้ใหม่ชาญ)
แผนดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอนสาย SAC ขนาด 50 ตร.มม. และทดแทนด้วยสาย SAC ขนาด 185 ตร.มม. บริเวฯบ้านไผ่ล้อม
08/09/2562 09:00
08/09/2562 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038589007 ,038589273
ณิชากร บุญเรือง
ลำดับดาวน์โหลด