ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนห้าแยก-อ่างทอง ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ตั้งแต่ โรงแรมดอกแก้ว ถึง อู่จิตร การช่าง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านน้ำกระจาย ถนนห้าแยก-อ่างทอง ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
20/05/2565 08:00
20/05/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074-330139
นเรศ รังษี
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่
2ประกาศดับไฟ