ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนทองมากฝั่ง มหาลัยกีฬาฯ (ว.พละ) ถึง หน้าโรงปูน 96 บริษัท แฟลท
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
20/09/2564 08:00
20/09/2564 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335/14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด