ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปางล้อซอย 4
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานแก้ไขระบบ รื้อถอนเสา และปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้า กรณีเร่งด่วน บริเวณ บ้านปางล้อ ซอย4 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
27/12/2564 09:00
27/12/2564 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด