ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนิคม ถึง บ้านหนองบัว
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ย้ายแนวเสาไฟฟ้า บริเวณหน้าวันทุ่งน้อย
18/02/2564 08:00
18/02/2564 16:00
กฟจ.น่าน
054718120
ชาญวิทย์ วงศ์ภาดี
ลำดับดาวน์โหลด