ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนสหกรณ์บางส่วน อบจ.ศูนย์จักรกล รีสอร์ทบ้านสวนน้ำใส
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ย้ายแนวเสาไฟ เพื่อขยายพื้นผิวถนน วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
24/09/2562 08:00
24/09/2562 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด