ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง ถึง หน้าวัดสันติวิหาร
ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์
16/02/2563 12:00
16/02/2563 17:00
กฟบ.หินกอง
093-807-0003
วิรัตน์ ทวีธนะพร