ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ม่วงมีชัย บ.หนองบัวทอง
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและสับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
18/12/2561 08:00
18/12/2561 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด