ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
-ถนนเอเชีย 41 บริเวณสามแยกสวี-สี่แยกเขาสวนทุเรียน(ขาล่องใต้),-สามแยกสวีเข้าไปถึงโค้งโรงพยาบาลสวี,-เส้นหลังสถานีรถไฟดับทั้งหมด,บ้านเขาสวนทุเรียน ต.นาโพธิ์
-ถนนเอเชีย 41 บริเวณสามแยกสวี-สี่แยกเขาสวนทุเรียน(ขาล่องใต้),-สามแยกสวีเข้าไปถึงโค้งโรงพยาบาลสวี,-เส้นหลังสถานีรถไฟดับทั้งหมด,บ้านเขาสวนทุเรียน ต.นาโพธิ์
25/10/2562 09:00
25/10/2562 14:00
กฟอ.สวี
077557029
ชนัญธิดา หีดฤทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด