ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.พล
1.รื้อถอน้สา ตอร.ขนาด14 ม.จำนวน 1 ต้น
2.ปักเสา คอร.ขนาด 14 ม.จำนวน 1 ต้น
24/09/2563 09:00
24/09/2563 14:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด