ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หัวสะพานโค้งหนองปลาหมอ ถึง ก่อนถึงโค้งวัดท่าเกษม ฝั่งตะวันออกถนน
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งอุปกรณ์โอเวอร์เฮดสายล่อฟ้าแรงสูง บริเวณ หัวสะพานโค้งหนองปลาหมอ ถึง ก่อนถึงโค้งวัดท่าเกษม ฝั่งตะวันออกถนน จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 ไฟฟ้าจะดับชั่วคราว 2 ครั้ง ตั้งแต่ เวลา 08.30น.ถึง 09.00น. และ เวลา 16.00 น. ถึง 16.30 น. บริเวณ ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดคุ้งวารี , บ้านคุ้งวารีแยกบายพาส , อ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอ , ร้านขายกระเบื้องไดนาสตี้ , บ้านท่าเกษม บ้านท่าทอง ฝั่งตะวันออกถนน บ้านสวะ , บ้านปากน้ำ , ปั๊มน้ำมันบางจาก , มินิบิ๊กซี ถึง ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดหนองโว้ง

และไฟฟ้าจะดับทั้งวัน เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. บริเวณ หัวสะพานโค้งหนองปลาหมอ , บ้านท่าช้างฝั่งตะวันออกถนน , ใต้ อบต.คลองกระจง บ้านตรอกแตงฝั่งตะวันออกถนน , ทางแยกเข้าบ้านกรงทอง , บ้านกรงทอง , บ้านน้ำโจน , บ้านมาบป่าเลา , หมู่บ้านบ้านคาเซ , บ้านคลองกระจงฝั่งตะวันออกถนน
ถึง ฝั่งตรงข้ามตรอกตามา
28/09/2564 08:30
28/09/2564 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ