ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังสะพุง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ช่วงบ้านสี่แยกบ้านวังไห (ฝั่งซ้ายทางไป อ.เอราวัณ) ถึง บ้านนาดอกไม้ (ก่อนถีงสะพานน้ำปวน) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อทำการ ปักเสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 20 ต้น เปลี่ยนสายแรงสูงจากเปลือยเป็นสายเคเบิ้ล 185 ต.มม ระยะทาง 3 กม.
23/01/2565 09:00
29/01/2565 17:00
กฟจ.เลย
084-7912991,095-6645612
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน,วินัย ศรีบุรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด