ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านภักดี หนองทะเล (ข้าง เคซี คอนกรีต)
ปลดไฟแยกบ้านภักดี หนองทะเล (ข้าง เคซี คอนกรีต)
19/09/2562 08:30
19/09/2562 17:00
กฟจ.กระบี่
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด