ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบล ดูน อำเภอกันทรารมย์
พื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชุมชนสถานีรถไฟ
01/03/2564 09:00
01/03/2564 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด