ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สันกับตอง
แก้ไขมิเตอร์ต่อแดน F4 LNB ชำรุด
30/07/2564 09:00
30/07/2564 12:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด