ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนป่ายาง ซอย 9
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
พื้นที่ได้รับผลกระทบ
- ถนนป่ายาง ซอย 7, 9, 11
- ถนนเทศบาล 28 ซอย 3, 4, 5, 6 (ตั้งแต่หน้า ร.ร.อนุบาลนิมิตใหม่ ถึง หน้าศาลเจ้าพ่อคือเวียง)
21/06/2564 09:00
21/06/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ปิยณัฐ นันทชัยวงค์
ลำดับดาวน์โหลด