ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านกุดตะกล้า บ้านขามป้อม
เปลี่ยนอุปกรณ์ (สายไฟ 50ACSR เป็น 50 SAC)
20/02/2563 09:00
20/02/2563 17:00
กฟอ.เขื่องใน
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1ภาพแผนผังดับไฟ