ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
นิคมสาย 3 ซอย 1 (ซอยมัสยิด)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่นิคมสาย 3 ซอย1 (ซอยเข้ามัสยิด) เพื่อทำการย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูง
17/10/2562 09:00
17/10/2562 14:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
อุดม คำแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ