ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.โพธิ์กลาง
ย้ายระบบจำหน่ายเหนือดินรับไฟจากเคเบิลใต้ดิน(แรงต่ำ)
26/12/2564 08:30
26/12/2564 17:00
กฟจ.นครราชสีมา
044242072
สุรพล แว่นมงคล
ลำดับดาวน์โหลด