ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางถนนเหมืองแดง-แยกเหมืองแดงซอย 2
ดับกระแสไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
08/11/2564 08:30
08/11/2564 16:30
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด