ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสามแยกบ้านพรุสมภาร ถึง โครงการ The Plant ถลาง-เทพกระษัตรี ม.8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสามแยกบ้านพรุสมภาร ถึง โครงการ The Plant ถลาง-เทพกระษัตรี ม.8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ย้ายระบบจำหน่ายแรงสูง ออกจากที่ดินมีโฉนด บริเวณมัสยิดพรุสมภาร
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บ้านพรุสมภาร (ในซอยมัสยิด), บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท และโครงการ The Plant ถลาง-เทพกระษัตรี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Baan Phru-Somphan intersection to The Plant Village (Thalang-Thepkasattri) Moo 8 Thepkrasattri Sub-district, Thalang District, Phuket On Monday, 21 March 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Baan Phru-Somphan (in Soi's mosque), Pruksa Real Estate and The Plant Village (Thalang-Thepkasattri)
21/03/2565 09:00
21/03/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0815418369
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร