ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หนองหิน
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เนื่องจากมีการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าบริเวณบ้านหนองหิน และพื้นที่ใกล้เคียง
08/02/2564 08:30
08/02/2564 16:30
กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์
032-603643
จิรายุทธ์ ผุดเผือก
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียด1