ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าตึง ถึงบ้านสันกำแพง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณดังต่อไปนี้ 1.บ้านป่าตึง บ้านสันทราย บ้านจำคาวตอง บ้านสันธาตุ ตำบลดอยงาม 3.บ้านห้วยสัก ตำบลเวียงห้าว (ฝั่งทิศใต้ ขวามือถนนไปอำเภอป่าแดด) ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
25/10/2564 08:00
25/10/2564 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
นพดล คำเขื่อน
ลำดับดาวน์โหลด