ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านดอนเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้านดอนเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 และ
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา

อนึ่งในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
30/07/2564 08:00
02/08/2564 17:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด