ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลเวียงต้าทั้งหมด
ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง
16/05/2562 08:30
16/05/2562 17:00
กฟจ.แพร่
054581612
เสน่ห์ ศิริวาท
ลำดับดาวน์โหลด