ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 8 ตำบลเเพรกศรีราชา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ไลน์สายส่ง 115 KV บริเวณตั้งแต่ร้านกาแฟคอฟฟี่เลิฟถึงศาลาแขวงการทางตรงข้ามท่าข้าวจิรโรจน์(เฮียหวัง) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่หน้าหมวดทางหลวงสรรคบุรี ถึง ศาลาพักแขวงการทางชัยนาทตรงข้ามท่าข้าวจิรโรจน์(เฮียหวัง)โดยจะดำเนินการเป็นเวลา 2 วันทำการคือวันที่ 13-14 มกราคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.30-17.00 น. ดังนั้นในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ตามรายละเอียดดังนี้
ม.8 ต.แพรกศรีราชา ตั้งแต่แยกเข้าบ้านบ่อสี่เหลี่ยมฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี,ร้านกาแฟคอฟฟี่เลิฟ,บ้านบ่อสี่เหลี่ยม,ท่าข้าวบ้านบ่อสี่เหลี่ยม,เปลือกไม้รีสอร์ท,บริษัท ส.ปกป้อง,มานาคาเฟ่แอนด์รีสอร์ท,สถานตรวจสภาพรถแสงฟ้า,ปั้มน้ำมัน PT,หจก.เอกเจริญค้ายาง,พรพนาแอนด์ฟ้าใสรีสอร์ท และบริเวณใกล้เคียงถึงศาลาพักแขวงการทางชัยนาทตรงข้ามท่าข้าวจิรโรจน์(เฮียหวัง)
หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี ก็จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
13/01/2565 08:00
14/01/2565 17:00
กฟอ.สรรคบุรี
056-481456
ปริญญา ภู่เหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด