ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ สี่แยกมาบเตย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินดับกระแสไฟฟ้าเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ สี่แยกมาบเตย
31/03/2563 08:00
31/03/2563 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
081-8795478 (คุณ กฤษณกร อินทะนา) ช่างคุมงาน
กฤษณกร อินทะนา