ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนอุบล-ศรีสะเกษ ฝั่งขวา หน้า รร.เทศบาล7 หนองตะมะ ถึง หน้า รร.ไกรภักดีฯ 1.ชุมหนองตะมะหลังโค้ก
ก่อสร้างพาดสายสายส่งระบบ 115 เควี
26/04/2562 08:30
26/04/2562 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด