ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงแรมกรีนปาร์ค ถึง แยกวัดสง่างาม บ้านนายกแหวง
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ โรงแรมกรีนปาร์ค ถึง แยกวัดสง่างาม บ้านนายกแหวง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
10/11/2564 08:00
10/11/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด