ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.บ่อแร่ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวัดสิงห์ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานด้านแรงสูง ตั้งแต่ แยกบ้านดอนตูมถึงบ้านสำนักจั่น ในวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 เวลา เวลา 09.00 - 16.00น. ทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เป็นการชั่วคราว ดังนี้
1. หมู่ที่ 3 - 4 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
2. บ้านท่านจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
3. หมู่ที่ 1 - 5 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
อนึ่ง การดับไฟครั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โดยทั้นที
19/09/2563 08:00
20/09/2563 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-461476
อนุชา ตะโนรี
ลำดับดาวน์โหลด