ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ร้าน ช.กระจกอลูมิเนี่ยม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและบำรุงรักษาหม้อแปลง
01/10/2562 13:00
01/10/2562 15:00
กฟจ.อุทัยธานี
056-511641
จิรวัฒน์ วิศิษฏ์รุ่งเรือง
ลำดับดาวน์โหลด