ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หัวอ่างราชดำริ ม.9 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
กฟส.จักราช ขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มเฟสแรงสูงสี่แยกบ.หนองไผ่-บ.หัวอ่างราชดำริ ม.9 ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
14/08/2562 09:00
14/08/2562 15:00
กฟอ.จักราช
063-8945649
ปรัชญา ไลไผ่
ลำดับดาวน์โหลด