ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองไทร ถึงบริเวณ บ้านนิคมเขต ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
รื้อถอนลูกถ้วยพินไทพ์ จำนวน 764 ลูก
ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ จำนวน 886 ลูก
27/10/2563 08:30
27/10/2563 16:30
กฟอ.นางรอง
0817903848
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ