ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัท ยูเนียนลิงค์ จำกัด และ บริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยส์ อุตสาหกรรม จำกัด
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
- ย้ายระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ มารับการจ่ายไฟจากวงจรการจ่ายไฟเดิม หลังจากมีการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนจากสาย PIC เป็นสาย SAC เรียบร้อยแล้ว
16/01/2562 09:00
16/01/2562 12:00
กฟอ.พัฒนานิคม
036-436238
ศุทธิฉัตร สายต่างใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ