ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอนาแห้ว
เพื่อปักเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร แซมไลน์ไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 20 ต้น และลิดรอนกิ่นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า
13/02/2561 09:00
13/02/2561 16:30
กฟจ.เลย
042-891319
ธีระเดช มาสอน
ลำดับดาวน์โหลด