ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเขาคีรีส ,รภสต. , บ้านราษฎร์ขยัน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคีรีส
บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเขาคีรีส ,รภสต. , บ้านราษฎร์ขยัน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคีรีส วันที่ 23 ก.ค. 2654 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
23/07/2564 09:00
23/07/2564 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฯ บ.เขาคีรีส 09.00-17.00 น