ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณพื้นที่บ้านดอยน้อย(จุด 2)ทั้งหมด หมู่ที่ 11 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และชลประทานฝายดอยน้อย/สถานีสูบน้ำบ้านจอมทอง
รื้อถอนเสาไฟฟ้าขนาด 12.00 เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
19/09/2562 13:00
19/09/2562 16:30
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี
ลำดับดาวน์โหลด