ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านขวัญใจโดม บางส่วน และซอยทรัพย์ไพลิน บางส่วน หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย พีอีเอ.58-002595 ขนาด 50 เควีเอ บริเวณหมู่บ้านขวัญใจโดม บางส่วน และ พีอีเอ.52-006957 ขนาด 30 เควีเอ. ซอยทรัพย์ไพลิน บางส่วน หมู่ที่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลาประมาณ 14.00 น. ถึงเวลาประมาณ 15.30 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
07/11/2562 14:00
07/11/2562 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740,02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด