ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ใหม่(ลูกใน) ม.2 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
DCC_บ.ใหม่(ลูกใน) ม.2 ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา ดับไฟเพื่อทำการสับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง ในวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00น.
08/01/2565 09:00
08/01/2565 12:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ไฟดับ