ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดบ้านโปร่งหัวถนน
กฟอ.หนองโดน จะดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณวัดบ้านโปร่งหัวถนน ม.4 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงวัดบ้านโปร่งหัวถนน-วัดโปร่งสว่าง-หลังสหกรณ์หนองโดน ไฟฟ้าดับตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
15/02/2561 09:00
15/02/2561 17:00
กฟอ.หนองโดน
036-266750 , 036-269377
ณรงค์ ดัดวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด