ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนหลังโรงพยาบาลพระพุทธบาท
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณชุมชนหลังโรงพยาบาลพระพุทธบาท ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท ให้ทราบด้วย
18/06/2564 09:00
18/06/2564 16:30
กฟอ.พระพุทธบาท
036266750
ภานุพงษ์ ฤทธิไกร
ลำดับดาวน์โหลด