ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซ.ประชาอุทิศ และ ซ.ไสวรุ่งเรือง ม.2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จาก สายเปลือยเป็นสายหุ้ม
15/12/2564 09:00
15/12/2564 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ