ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบางยี่รงค์ ถึง วัดปราโมทย์
งานปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย 22 kV.
18/08/2565 08:00
18/08/2565 18:00
กฟอ.บางคนที
034-761-733
เอกอนันต์ ยังสำราญ