ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้าพุแค ถึง วัดถ้ำนาคราช
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสถานีไฟฟ้าพุแค ถึง วัดถ้ำนาคราช ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.00 นาฬิกา กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท ให้ทราบด้วย
09/08/2565 09:00
09/08/2565 17:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036-269377
ภานุพงษ์ ฤทธิไกร
ลำดับดาวน์โหลด