ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนหนองปลาหมอ
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนหนองปลาหมอ จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 ไฟฟ้าจะดับชั่วคราว 2 ครั้ง ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.ถึง 09.00 น. และ เวลา 16.00 น. ถึง 16.30 น. บริเวณ ฝั่งหน้าวัดและใต้วัดคุ้งวารี , บ้านคุ้งวารีริมน้ำ , บ้านท่าช้างฝั่งตะวันตกถนน , ตรอกตามา , บ้านท่าเกษม , วัดท่าเกษม , บ้านท่าทอง , วัดท่าทอง , อบต.เมืองบางยม ถึง วัดหนองโว้ง

และไฟฟ้าจะดับทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณ ฝั่งตรงข้ามร.ร.หนองปลาหมอด้านเหนือและด้านใต้ , ซอยพ่อตึก , ด้านหลังร.ร.หนองปลาหมอ , ฝั่งตรงข้ามอบต.คลองกระจง , บ้านตรอกแตง , บ้านคลองกระจงริมน้ำฝั่งวัดคลองกระจง , วัดคลองกระจง

11/06/2564 08:30
11/06/2564 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ