ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสุขสวัสดิ์ บ้านวังตาม่อน
เพื่อติดตั้ง TR202 และเพิ่มขนาดสายแรงต่ำ
15/10/2564 09:00
15/10/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ