ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังนอง ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูงไลน์บ้านวังนอง
17/09/2563 09:00
17/09/2563 13:00
กฟอ.ตระการพืชผล
045481197
นรินทร์ เงานอ
ลำดับดาวน์โหลด